Herhangi bir sorunuz için bizi arayın..

+90 506 716 93 75

İSG ve Ortam Ölçümleri

İMG MÜHENDİSLİK
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik kapsamında iş yerlerinde gürültü ölçümlerinin yaptırılması gerekir.

İMG MÜHENDİSLİK
TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ

Termal Konfor ölçümü, WBGT indeksine göre ısının çalışanlar üzerinde etkisinin değerlendirilmesi ( termal konfor) PMV- PPD endeks hesapları ve bölgesel termal konforun analitik olarak belirlenmesi ve yorumlanmasında, TS EN 27243, ISO 7730 deney metotları kullanılmaktadır.

İMG MÜHENDİSLİK
TOZ ÖLÇÜMÜ

Toz, tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı taneciklere denir. Hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur. Toz ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla yapılan isg ortam ölçümlerindendir.

İMG MÜHENDİSLİK
AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

Çalışma ortamında aydınlatmanın değerlendirilmesi COHSR-958-1-IPG-039 deney metoduna (standart) göre yapılır.

İMG MÜHENDİSLİK
KİMYASAL ÖLÇÜM

İşyerinde çalışma ortamında kimyasal etkenler bakımından değerlendirmede ilk adım; uygulanılan işlem ve kuşkulanılan tehlikeli etkenlerin saptanmasıdır. Daha sonra bunların özellikleri tanımlanarak maruziyetin niteliği belirlenir.

İMG MÜHENDİSLİK
TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

Çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır, gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşim maruziyeti belirlenir.